فرهنگ تلاوت با عرض سلام خدمت شما. هدف از ثبت این وبلاگ ترویج فرهنگ قرآنی و مذهبی است.مطالب این وبلاگ بیشتر درمورد تلاوت قرآن میباشد که مطمئنا یکی از رها های ترویج قرآن و مفاهیم آن تلاوت است.متاسفانه امروزه نوجوانان و جوانان ما کمتر به دنبال فرآن هستند و خواندن آن برای آنها یک چیز غریب است.امیدواریم که آنها متوجه اشتباه خود بشوند و با قرآن مانوس شوند تا مورد رحمت حق قرار گیرند. http://gharaat.mihanblog.com 2020-09-18T00:27:52+01:00 text/html 2014-01-30T16:56:59+01:00 gharaat.mihanblog.com سید حسین حسینی دانلود تلاوت تصویری کمیاب از استاد مصطفی اسماعیل http://gharaat.mihanblog.com/post/347 <div align="center"><img src="http://telavat.com/Files/143/524.JPG" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="557" height="327" hspace="0"></div> text/html 2014-01-30T16:53:31+01:00 gharaat.mihanblog.com سید حسین حسینی دانلود تلاوت تصویری از استاد حصان http://gharaat.mihanblog.com/post/346 <div align="center"><img src="http://axgig.com/images/20932343104958794242.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="337" height="502" hspace="0"></div> text/html 2014-01-30T16:48:06+01:00 gharaat.mihanblog.com سید حسین حسینی دانلود تلاوت تصویری کم یاب از استاد سعید مسلم http://gharaat.mihanblog.com/post/345 <div align="center"><img src="http://telavat.com/Files/1368/2218.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="488" height="614" hspace="0"></div>